تفاوت ولتاژ ورودی و ولتاژ کاری چیست؟

‍ولتاژ ورودی (input voltage) دستگاه ولتاژی است که دستگاه میتواند در آن ولتاژ کار کند و معمولا به صورت محدوده ولتاژ بیان می‌شود. اما ولتاژ کاری (operation voltage)، ولتاژی است که در هر لحظه دستگاه تحت آن ولتاژ کار می‌کند. به عنوان مثال ولتاژ ورودی یک دستگاه 120-220 ولت است اما در لحظه امکان دارد دستگاه با ولتاژ 130 ولت کار کند.