قسطی خرید کن!

در پاسخ به درخواست‌های شما عزیزان و همچنین شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، از این پس امکان خرید اقساطی از ابزارمارت فراهم شده است. برای استفاده از این امکان لازم است  با خرید کارت اعتباری از سایت لندو، سفارش خود را در ابزارمارت ثبت نمایید. شرایط و ضوابط خرید قسطی را در سایت لندو مطالعه کرده و از طریق این سایت اقدام نمایید. در حال حاضر سقف اولین خرید 6 میلیون تومان و در صورت کسب اعتبار لازم برای خریدهای بعدی تا 10 میلیون تومان قابل افزایش است.

قسطی خرید کن