طول دسته انبردست

دسته انبردست در مدل‌های مختلف که برای کارهای مختلف طراحی می‌شوند اندازه‌های متفاوتی دارند. این اندازه معمولا تاثیر زیادی روی میزان باز شدن دهانه و همچنین انتقال نیرو از ذست به دهانه انبردست دارد.

طول دسته انبردست