قابلیت استفاده جدا از قاب اور فرز چیست؟

بعضی از دستگاه‌های اور فرز این قابلیت را دارند که پایه نگه‌دارنده آن‌ها از بدنه جدا شده و می‌توان آن را بر روی میز مخصوص اور فرز نصب کرده و به جای حرکت دادن اور فرز بر روی قطعه کار، قطعه کار را بر روی میز حرکت داد تا برش صورت بگیرد. البته قابل ذکر است که از اور فرزهایی که این قابلیت را داشته و وزن نسبتاً پائینی دارند می‌توان به عنوان فرز انگشتی نیز استفاده کرد.