توان چیست؟

 به طور کلی توان معرف میزان تولید نیرو و یا همان قدرت دستگاه شماست. هر چه این عدد بزرگتر باشد دستگاه قدرت بیشتری دارد. وات (به نشانهٔ کوتاه‌شدهٔ W) واحد سنجش توان در سیستم استاندارد بین‌المللی است. یک وات برابر است با تولید یک ژول انرژی در هر ثانیه.