تفاوت فارسی بر کشویی و ثابت

اره های فارسی بر به دو دسته کلی ثابت و کشوی تقسیم می شوند. اره های فارسی بر کشویی اره هایی است که تیغه آنها در یک ریل حرکت رفت و برگشتی دارد، و کاربر می تواند در حین برش با ثابت نگه داشتن قطعه، تیغه را به عقب و جلو حرکت دهد.

فارسی برهای ثابت دارای ریل نیستند و این حرکت رفت و برگشتی را ندارند.

باید در نظر داشت که فارسی برها در عرض قطعه قابل برش هم محدودیت دارند. طبیعتا فارسی برهای ثابت قطعاتی با عرض کمتر را برش می دهند و فارسی برهای کشویی برای قطعاتی با عرض بیشتر مناسب هستند. فارسی برهای ثابت کوچک هستند و راحتر حمل می شوند اما فارسی برهای کشویی، بزرگتر و سنگین تر هستند.

فارسی برهای ثابت برای برشهای ظریفتر با طول بیشتر مناسب هستند و فارسی برهای کشویی برای قطعات بزرگتر، عمیقتر و عریضتر مناسب هستند. طبیعتا فارسی برهای کشویی امکانات بیشتری به کاربر می دهند اما قیمت بالاتری هم دارند. باید در نظر داشت که تعداد زیادی از برشهای مورد نیاز در نجاری توسط فارسی بر ثابت انجام خواهد شد اما برای قطعات بزرگ و عریض به فارسی برهای کشویی نیاز است.

نمونه اره فارسی بر ثابت

فارسی بر ثایت رونیکس 5112

نمونه اره فارسی بر کشویی

فارسی بر کشویی رونیکس 5325

منبع: 

http://www.straightkerfs.com/to-slide-or-not-to-slide