واحدهای اندازه گیری ویژگی های نور چیست؟

برای اندازه گیری ویژگی های مختلف نور واحدهای متفاوتی وجود دارند که عام ترین آنها به شرح زیر است:

لومن :

برای اندازه گیری شار نوری به کار می رود. نور خروجی از لامپ های مختلف را با لومن (Lumen) اندازه گیری می کنند.

کاندلا :

واحد اندازه گیری میزان شار نور در یک زاویه و راستای مشخص کاندلا (Candela) است که معادل لومن بر استرادیان (واحد اندازه گیری زاویه تابش نور در فضا) می باشد. 

لوکس :

برای اندازه گیری شدت روشنایی یک منبع نور، از واحد لوکس (Lux) استفاده می شود. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است.
معیار انتخاب نورهای مصنوعی  نظیر لامپ ها و پروژکتور ها، میزان شار نوری و در واقع لومن آنها می باشد. هرچقدر شار نوری یک منبع نور بیشتر باشد، آن منبع به اصطلاح «پر نور تر» است.