قابلیت چکشی چیست؟

قابلیت ضربات چکشی : برخی دریل ها صاحب قابلیت ضربه زدن در هنگام سوراخکاری اند. این مورد برای سوراخکاری بتن و دیوار بسیار کاربرد دارد و به بیانی دیگر بسیار این فرایند را آسان تر می نماید. بدان معنی که دریل علاوه بر حرکت چرخشی، به صورت عمود بر دیوار ضربات زیادی وارد نموده و پیشروی را برای کاربر آسانتر می کند. بر اساس تعداد ضربه در دقیقه بیان می‌شود.