کاربرد چرخ در کمپرسور هوا چیست؟

در برخی از مدل‌های کمپرسور به منظور حمل راحت‌تر چرخ‌ تعبیه شده است که بیشتر در مدل‌های افقی کمپرسورها این قابلیت دیده می‌شود. چرخ‌ها به طور جداگانه نیز برای هر مدل کمپرسور قابل تهیه است.