قابلیت مکندگی

زمانی که می‌خواهید از یک دمنده-مکنده به‌عنوان مکنده استفاده کنید، ابتدا باید لوله‌ی پلاستیکی (موجود در بعضی مدل ها) را به قسمت بدنه‌ی موتور متصل کرده و کیسه‌ی مخصوص گردوغبار را به نازل دستگاه ببندید. استفاده از حالت مکنده برای مواقعی است که می‌خواهید، گردوغبار در هوا پخش نشوند و آن‌ها را جمع‌آوری کنید. در نظر داشته باشید که قدرت مکش دستگاه های دمنده-مکنده در سطح پایینی قرار دارد و به‌هیچ‌ وجه با جاروی‌های برقی یا شارژی قابل‌مقایسه نیستند.