قطر مته چیست؟

به قطر سطح مقطع مته گفته می‌شود که میزان قطر سوراخکاری مته را نیز نشان می‌دهد. در انتخاب سایز مته ظرفیت سه نظام باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مته سایز 12 قابلیت استفاده در سه نظام سایز 10 را ندارد.