دسته ضد لرزش ارگونومی چیست؟

هنگام کار با  ابزارآلات پرقدرت امکان لرزش بسیار در دستگاه به دلیل بالا بودن سرعت کار و توان بالا وجود دارد. خصوصیت دسته ضد لرزش این است که،  لرزش های ناشی از دستگاه را به دست کاربر وارد نمی کند و از آن ها جلوگیری می کند تا حین کار فشار کمتری ناشی از دستگاه به کاربر وارد شود.