مشاهده فیلترها
دسته
کاربرد ابزار
 1. نجاری (19)
 2. تاسیسات (1)
 3. خانگی (5)
 4. عمومی صنعتی (64)
برند
 1. سایر (13)
 2. آسان تک - Asantak (51)
قیمت
 1. -
فروش ویژه
 1. On Sale (6)
موجودی
 1. ناموجود (64)
صفحه:
 1. 1
 2. 2
 • پیچ چوب درجه یک سایز 4 سانتی متر 1٫1/2*8
  18% تخفیف

  پیچ چوب آسان تک سایز 4 سانتی متر 1و1/2*8 مدل 012

  Special Price ‎۳٬۶۰۰ تومان

  قیمت عادی: ‎۴٬۴۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره شش گوش سایز 3 آسان تک

  مهره شش گوش سایز 3 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۴٬۴۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ چوب درجه یک سایز 6 سانتی متر 2٫1/2*10

  پیچ چوب آسان تک سایز 6 سانتی متر 2٫1/2*10 مدل 014

  قیمت آخرین فروش: ‎۴٬۶۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ چوب درجه یک سایز 7.5 سانتی متر 3*12

  پیچ چوب آسان تک سایز 7.5 سانتی متر 3*12 مدل 015

  قیمت آخرین فروش: ‎۴٬۷۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ و مهره آچاری درجه یک سایز 8×20
  19% تخفیف

  پیچ و مهره آچاری آسان تک سایز 8×20 مدل 001

  Special Price ‎۵٬۵۰۰ تومان

  قیمت عادی: ‎۶٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ و مهره آچاری درجه یک سایز 10×30
  20% تخفیف

  پیچ و مهره آچاری آسان تک سایز 10×30 مدل 005

  Special Price ‎۵٬۶۰۰ تومان

  قیمت عادی: ‎۷٬۰۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره شش گوش سایز 4 آسان تک

  مهره شش گوش سایز 4 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۵٬۷۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره شش گوش سایز 5 آسان تک

  مهره شش گوش سایز 5 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۵٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ خودکار واشردار درجه یک 1/2*4

  پیچ خودکار واشردار آسان تک 1/2*4 مدل 018

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۰۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره شش گوش سایز 6 آسان تک

  مهره شش گوش سایز 6 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۰۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری واشردار درجه یک 8*3

  پیچ میلیمتری واشردار آسان تک سایز 8*3 میلی متر مدل 124

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۱۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره شش گوش سایز 8 آسان تک

  مهره شش گوش سایز 8 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۱۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ نوک مته ای سرتخت تایوان 18*4٫2

  پیچ نوک مته ای سرتخت آسان تک سایز 18*4٫2 مدل 129

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۳۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره شش گوش سایز 10 آسان تک

  مهره شش گوش سایز 10 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۳۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره مربعی سایز 3/16 آسان تک

  مهره مربعی سایز 3/16 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۴۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ نوک مته ای سرتخت تایوان 32*4٫2

  پیچ نوک مته ای سرتخت آسان تک سایز 32*4٫2 مدل 132

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۶۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ خودکار سرتخت مدل 3/8*6

  پیچ خودکار سرتخت آسان تک سایز 3/8*6 مدل 161

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۶۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ ام دی اف درجه یک 3/4*8

  پیچ ام دی اف آسان تک سایز 3/4*8 مدل 172

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۶۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری سرتخت 10*5

  پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 10*5 مدل 199

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۶۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری چهارسو 12*6

  پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 12*6 مدل 240

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۶۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ و مهره آچاری درجه یک سایز 8×40

  پیچ و مهره آچاری آسان تک سایز 8×40 مدل 003

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ نوک مته ای سرتخت تایوان 38*4٫2

  پیچ نوک مته ای سرتخت آسان تک سایز 38*4.2 مدل 133

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ ام دی اف درجه یک 1*8

  پیچ ام دی اف آسان تک سایز 1*8 مدل 173

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری سرتخت 8*4

  پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 8*4 مدل 190

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری چهارسو 15*6

  پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 15*6 مدل 241

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • مهره مربعی سایز 1/4 آسان تک

  مهره مربعی سایز 1/4 آسان تک

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۸۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ خودکار قطر 4 مدل 3/4*8

  پیچ خودکار آسان تک سایز 3/4*8 مدل 150

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۹۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ خودکار درجه یک 1/2*10

  پیچ خودکار آسان تک سایز 1/2*10 مدل 153

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۹۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ خودکار سرتخت مدل 5/8*4

  پیچ خودکار سرتخت آسان تک سایز 5/8*4 مدل 158

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۹۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری سرتخت 20*5

  پیچ میلیمتری سرتخت آسان تک سایز 20*5 مدل 201

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۹۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری چهارسو 12*4

  پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 12*4 مدل 225

  قیمت آخرین فروش: ‎۶٬۹۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ خودکار قطر 4 مدل 1*8

  پیچ خودکار آسان تک سایز 1*8 مدل 151

  قیمت آخرین فروش: ‎۷٬۰۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ ام دی اف درجه یک 1٫1/4*8

  پیچ ام دی اف آسان تک سایز 1٫1/4*8 مدل 175

  قیمت آخرین فروش: ‎۷٬۰۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ میلیمتری چهارسو 30*5

  پیچ میلیمتری چهارسو / دوسو آسان تک سایز 30*5 مدل 238

  قیمت آخرین فروش: ‎۷٬۰۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ و مهره آچاری درجه یک سایز 8×30

  پیچ و مهره آچاری آسان تک سایز 8×30 مدل 002

  قیمت آخرین فروش: ‎۷٬۲۰۰ تومان

  ناموجود

 • پیچ خودکار سرتخت مدل 1*6

  پیچ خودکار سرتخت آسان تک سایز 1*6 مدل 165

  قیمت آخرین فروش: ‎۷٬۲۰۰ تومان

  ناموجود

صفحه:
 1. 1
 2. 2