برای برخی مکان ها و همچین برخی کاربری های خاص که دسترسی به برق ممکن نیست نظیر هرس کردن درختان نیازمند ابزاری هستیم که از موتورهای بنزینی و یا گازوئیلی در آنها استفاده شده باشد؛ این ابرازها و همچنین ابزارهایی نظیر کمپرسور و پیستوله که برای رنگ کاری و... مورد استفاده قرار میگیرند در این دسته از محصولات قرار میگیرند. ابزارهای مهم این دسته شامل کمپرسور، ژنراتور، پیستوله و علف زن و ... هستند. برندهای مطرح که در این ابزارها میتوان رونیکس، اکتیو، هیوندای، توسن و... را نام برد.

نمایش بیشتر