ابزارهای اندازه گیری نظیر رطوبت سنج ، دما سنج ،تراز دستی ، تراز لیزری، متر لیزری، متر مهندسی ، متر دستی ، خط کش و گونیا ، کولیس ، ترازو و.. در این دسته هستند که برای اندازه گیری واحدهایی همچون وزن و مسافت و دما و.... مورد استفاده قرار میگیرد. پرکاربردترین ابزار ها در این دسته شامل متر، تراز، کولبس، دما سنج و.. هستند برندهای مطرح این ابزارها شامل اینسایز، بوش، دیوالت، رونیکس، کنزاکس و... است.

نمایش بیشتر