انواع قفل

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-35 از 51

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 1. قفل کابلی مگا تولز مدل 012 گیرا 3
  ‎۴۵٬۰۰۰ تومان

  • قفل کابلی
  • انعطاف پذیری مناسب
  • طول کابل 125 سانتی متری
  • دارای قفل کتابی برنجی
  • قابل استفاده برای دوچرخه
  • دارای 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 2. قفل آویز مدل 005 گیرا1
  ‎۲۷٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • قفل آویز نوع 60
  • دارای ارتفاع قسمت قفل شونده 40 میلی متری
  • پهنای محل قفل شدن: 3.2  سانتی متر
  • دارای 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 3. سیلندر قفل دو شیار مدل 70 منیر صنعت3
  ‎۴۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ مخصوص
  • همراه 5 عدد کلید دو شیار
  • جنس بدنه: استیل
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  • لطفا برای انتخاب رنگ به پایین مراجعه کنید
  بیشتر بدانید
 4. قفل آویز مدل 016 گیرا1
  ‎۲۷٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • قفل آویز نوع 50
  • دارای ارتفاع قسمت قفل شونده 80 میلی متری
  • پهنای محل قفل شدن: 2.7 سانتی متر
  • دارای 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 5. قفل در حیاطی ایزو 6 ساچمه منیر صنعت5
  ‎۴۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ
  • دارای مقابلی
  • همراه 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  بیشتر بدانید
 6. قفل کتابی مدل 027 گیرا1
  ‎۵۵٬۰۰۰ تومان

  • دارای روکش فولادی
  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 4 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع super G970
  • پهنای محل قفل شدن: 3.4 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 7. قفل کتابی مدل 042 گیرا
  ‎۳۲٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 3 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع 700
  • پهنای محل قفل شدن: 2.5 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 8. قفل آویز مدل 032 گیرا2
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش ای فولادی
  • دارای 4 عدد کلید
  • پهنای محل قفل شدن: 2.8 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 9. قفل در حیاطی دو شیار 10 ساچمه منیر صنعت1
  ‎۵۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ
  • دارای مقابلی
  • همراه 5 عدد کلید دو شیار
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  بیشتر بدانید
 10. قفل در حیاطی کامپیوتری 10 ساچمه منیر صنعت3
  ‎۵۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ
  • دارای مقابلی
  • همراه 5 عدد کلید کامپیوتری
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  بیشتر بدانید
 11. قفل کتابی مدل 040 گیرا
  ‎۴۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای روکش فولادی
  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 4 عدد کلید کامپیوتری
  • پهنای محل قفل شدن: 3.4 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 12. قفل کتابی مدل 029 گیرا2
  ‎۴۵٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش ای فولادی
  • دارای 4 عدد کلید کامپیوتری
  • پهنای محل قفل شدن: 2.5 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 13. قفل کتابی مدل 010 گیرا3
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش نقره ای رنگ  فولادی
  • دارای 4 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع 950
  • پهنای محل قفل شدن: 3 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 14. قفل آویز مدل 006 گیرا1
  ‎۳۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • قفل آویز نوع 75
  • دارای ارتفاع قسمت قفل شونده 50 میلی متری
  • پهنای محل قفل شدن: 4.2 سانتی متر
  • دارای 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 15. قفل کتابی مدل 003 گیرا2
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش ای فولادی
  • دارای 3 عدد کلید
  • قفل کتابی نوع 950
  • پهنای محل قفل شدن: 3  سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 16. سیلندر قفل معمولی مدل 60 منیر صنعت1
  ‎۲۸٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ مخصوص
  • همراه 3 عدد معمولی
  • جنس بدنه: استیل
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  • لطفا برای انتخاب رنگ به پایین مراجعه کنید
  بیشتر بدانید
 17. قفل کتابی مدل 041 گیرا3
  ‎۳۲٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش فولادی
  • دارای 3 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع 600
  • پهنای محل قفل شدن: 2 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 18. قفل آویز مدل 011 گیرا2
  ‎۳۲٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • قفل آویز نوع 60
  • دارای ارتفاع قسمت قفل شونده 100 میلی متری
  • پهنای محل قفل شدن: 3.2  سانتی متر
  • دارای 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 19. سیلندر قفل کامپیوتری مدل 70 منیر صنعت1
  ‎۳۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ مخصوص
  • همراه 5 عدد کلید کامپیوتری
  • جنس بدنه: استیل
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  • لطفا برای انتخاب رنگ به پایین مراجعه کنید
  بیشتر بدانید
 20. قفل کتابی مدل 034 گیرا1
  ‎۲۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 3 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع 700
  • پهنای محل قفل شدن: 2.4  سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 21. قفل در حیاطی 6 ساچمه منیر صنعت2
  ‎۴۷٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ
  • دارای مقابلی
  • همراه 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  بیشتر بدانید
 22. قفل کتابی مدل 033 گیرا2
  ‎۲۷٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 3 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع 600
  • پهنای محل قفل شدن: 2 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 23. قفل کتابی مدل 035 گیرا
  ‎۳۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 3 عدد کلید معمولی
  • پهنای محل قفل شدن: 2.9 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 24. سیلندر قفل آپارتمانی کامپیوتری مدل 60 منیر صنعت3
  ‎۴۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ مخصوص
  • همراه 5 عدد کلید کامپیوتری
  • جنس: استیل
  • ابعاد: 3.5*6 سانتیمتر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  • لطفا برای انتخاب رنگ به پایین مراجعه کنید
  بیشتر بدانید
 25. قفل آویز مدل 028 گیرا2
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش ای فولادی
  • دارای 4 عدد کلید
  • پهنای محل قفل شدن: 2.8 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 26. سیلندر قفل 10 ساچمه کامپیوتری مدل 70 منیر صنعت3
  ‎۴۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ مخصوص
  • همراه 5 عدد کلید کامپیوتری
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  • لطفا برای انتخاب رنگ به پایین مراجعه کنید
  بیشتر بدانید
 27. قفل در حیاطی ایزو دو شیار 10 ساچمه منیر صنعت5
  ‎۵۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ
  • دارای مقابلی
  • همراه 5 عدد کلید دو شیار
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  بیشتر بدانید
 28. قفل کتابی مدل 018 گیرا1
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان

  • دارای روکش فولادی
  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 4 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع super 970
  • پهنای محل قفل شدن: 3.4 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 29. قفل کتابی مدل 001 گیرا2
  ‎۳۵٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای 3 عدد کلید
  • قفل کتابی نوع 850
  • پهنای محل قفل شدن: 2.5 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 30. قفل کتابی مدل 023 گیرا1
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش ای فولادی
  • دارای 4 عدد کلید کامپیوتری
  • پهنای محل قفل شدن: 3.8 سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 31. سیلندر قفل دو شیار مدل 90 منیر صنعت1
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ مخصوص
  • همراه 5 عدد کلید دو شیار
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  بیشتر بدانید
 32. قفل در حیاطی ایزو کامپیوتری 6 ساچمه منیر صنعت1
  ‎۴۳٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ
  • دارای مقابلی
  • همراه 5 عدد کلید کامپیوتری
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  بیشتر بدانید
 33. قفل کتابی مدل 017 گیرا2
  ‎۵۱٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • دارای روکش ای فولادی
  • دارای 4 عدد کلید کامپیوتری
  • قفل کتابی نوع 950
  • پهنای محل قفل شدن: 3  سانتی متر
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید
 34. سیلندر قفل معمولی مدل 70 منیر صنعت2
  ‎۴۲٬۰۰۰ تومان

  • دارای پیچ مخصوص
  • همراه 3 عدد معمولی
  • جنس بدنه: استیل
  • دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  • لطفا برای انتخاب رنگ به پایین مراجعه کنید
  بیشتر بدانید
 35. قفل آویز مدل 004 گیرا2
  ‎۲۴٬۰۰۰ تومان

  • بدنه ساخته شده از جنس برنج
  • قفل آویز نوع 50
  • دارای ارتفاع قسمت قفل شونده 30 میلی متری
  • پهنای محل قفل شدن: 2.7  سانتی متر
  • دارای 3 عدد کلید
  • دارای گارانتی اصالت و سلامتی فیزیکی
  بیشتر بدانید

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-35 از 51

صفحه:
 1. 1
 2. 2