مشاهده فیلترها
دسته
کاربرد ابزار
 1. ساختمانی (33)
 2. نجاری (3)
 3. آهنگری (3)
 4. تاسیسات (88)
 5. خانگی (60)
 6. عمومی صنعتی (101)
 7. مکانیکی (78)
 8. الکترونیک (4)
 9. عمرانی  (8)
برند
 1. سفیر - Safir (121)
نوع انبر
 1. انبر قفلی (2)
قیمت
 1. -
فروش ویژه
 1. On Sale (10)
موجودی
 1. موجود (90)
 2. ناموجود (31)
صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 6

  ‎۱۰٬۳۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 7

  ‎۱۰٬۸۰۰ تومان
 • پیچ گوشتی دو سو سفیر سایز 6*38

  پیچ گوشتی دو سو سفیر سایز 6*38

  ‎۱۱٬۰۰۰ تومان
 • پیچ گوشتی چهار سو سفیر سایز 6*38

  پیچ گوشتی چهارسو سفیر سایز 6*38

  ‎۱۱٬۰۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 8

  ‎۱۱٬۳۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 9

  ‎۱۱٬۸۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر تخت سفیر سایز 6 و 7

  ‎۱۲٬۸۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر تخت سفیر سایز 8 و 9

  ‎۱۳٬۷۰۰ تومان
 • پیچ گوشتی دوسو سفیر سایز 5*250

  پیچ گوشتی دوسو سفیر سایز 5*250

  ‎۱۴٬۰۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر رینگ سفیر سایز 6 و 7

  ‎۱۴٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر تخت سفیر سایز 10 و 11

  ‎۱۵٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 10

  ‎۱۵٬۵۰۰ تومان
 • پیچ گوشتی چهارسو سفیر سایز 6*200 1

  پیچ گوشتی چهارسو سفیر سایز 6*200

  ‎۱۶٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 11

  ‎۱۶٬۵۰۰ تومان
 • کاتر مدل NTC1309 نووا 1

  کاتر 3 تیغ سفیر مدل Kerf

  ‎۱۷٬۳۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 12

  ‎۱۷٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر رینگ سفیر سایز 10 و 11

  ‎۱۸٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 13

  ‎۱۸٬۸۰۰ تومان
 • پیچ گوشتی چهارسو سفیر سایز 8*150 1

  پیچ گوشتی چهارسو سفیر سایز 8*150

  ‎۱۹٬۵۰۰ تومان
 • متر مهندسی 30 متری نووا مدل NTT-1521

  متر 3 متری سفیر مدل STMN-3-16

  ‎۱۹٬۸۰۰ تومان
 • کاتر مدل NTC1309 نووا 1

  کاتر 3 تیغ سفیر مدل Rift

  ‎۱۹٬۸۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر تخت سفیر سایز 14 و 15

  ‎۲۱٬۰۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر رینگ سفیر سایز 12 و 13

  ‎۲۱٬۰۰۰ تومان
 • پیچ گوشتی چهارسو سفیر سایز 8*200 1

  پیچ گوشتی چهارسو سفیر سایز 8*200

  ‎۲۱٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 16

  ‎۲۴٬۰۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 17

  ‎۲۵٬۸۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر تخت سفیر سایز 18 و 19

  ‎۲۷٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر رینگ سفیر سایز 14 و 15

  ‎۲۷٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 18

  ‎۲۹٬۰۰۰ تومان
 • متر مهندسی 30 متری نووا مدل NTT-1521

  متر 5 متری سفیر مدل STMN-5-19

  ‎۲۹٬۰۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 19

  ‎۲۹٬۵۰۰ تومان
 • متر مهندسی 30 متری نووا مدل NTT-1521

  متر 5 متری سفیر مدل STMN-5-25

  ‎۳۱٬۰۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر رینگ سفیر سایز 16 و 17

  ‎۳۱٬۵۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار دو سر تخت سفیر سایز 20 و 22

  ‎۳۲٬۵۰۰ تومان
 • متر مهندسی 30 متری نووا مدل NTT-1521

  متر 5.5 متری سفیر مدل STMN-5.5-25

  ‎۳۳٬۰۰۰ تومان
 • ست آچار 12 تایی یکسر تخت یکسر رینگ پارس تولز 1

  آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 20

  ‎۳۵٬۰۰۰ تومان
صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4