بازگشت
دسته
کاربرد ابزار
  1. تاسیسات (1)
  2. خانگی (1)
  3. عمومی صنعتی (1)
نوع پیچ گوشتی
  1. ضربه خور (1)
موجودی
  1. موجود (1)