خدمات خاص؛ کسب و کارهای خاص

ابزارمارت برای همکاری با کسب و کارهای کوچک و بزرگ خدمات ویژه‌ای دارد. اگر شما هم مدیر و یا مسئول تامین کسب و کار و یا کارگاهی تولیدی هستید که خرید ابزار از نیازهای ضروری شماست، ابزارمارت در کنار شما خواهد بود تا ابزار و وسایل مورد نیاز خود را با بهترین شرایط .تهیه کنید. کسب و کارهایی که تا پیش از این با ابزارمارت همکاری داشته‌اند می‌توانند با استفاده از کد تخفیف زیر سفارش خود را ثبت کنند.

پنج درصد تخفیف
هشت درصد تخفیف
پانزده درصد تخفیف

اگر کسب و کاری هستید که تا کنون با ابزارمارت در ارتباط نبوده‌اید می‌توانید با یکی از روش‌های ارتباطی زیر با واحد فروش سازمانی ابزارمارت تماس گرفته و از خدمات ویژه کسب و کارها بهره‌مند شوید.

ایمیل سازمانی
فکس سازمانی
تلفن سازمانی