Mano - مانو

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-35 از 58

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 1. جعبه ابزار 21اینچ قفل پلاستیکی مانو به همراه ارگانایزر CLO21 مانو
  ‎۷۰٬۰۰۰ تومان
  • به همراه اورگانایزر
  • سایز : 21 اینچ
  • دارای سینی جدا کنده داخل جعبه
  • حجم: 0.252 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 535*291*280 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 2. جعبه ابزار 13 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد MGP13
  ‎۱۸٬۹۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه 
  • سایز : 13 اینچ
  • حجم: 0.055 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 334*187*147 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 3. جعبه ابزار 21 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزرRS21 1
  ‎۶۶٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • به همراه اورگانایزر و کشو
  • سایز : 17 اینچ
  • حجم: 0.144 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 432*250*238 میلیمتردارای سینی جداکننده داخل جعبه
  بیشتر بدانید
 4. جعبه ابزار 13 اینج قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر CO13 مانو
  ‎۲۳٬۵۰۰ تومان
  • به همراه اورگانایزر
  • سایز : 13 اینچ
  • حجم: 0.042 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 136*165*320 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 5. جعبه ابزار 19 اینچ قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزر کد JPT19 مانو
  ‎۵۵٬۹۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه 
  • سایز : 19 اینچ
  • حجم: 0.245 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 486*267*320 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 6. جعبه مرتب ساز پیچ و مهره 24 اینچ قفل پلاستیکی کد ORG24 مانو
  ‎۴۷٬۰۰۰ تومان
  • سایز : 24 اینچ
  • حجم: 0.078 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 510*347*71 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 7. جعبه ابزار 17 اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد TO17 مانو
  ‎۵۰٬۰۰۰ تومان
  • به همراه سینی داخلی
  • سایز : 17 اینچ
  • دارای اورگانایزر
  • حجم: 0.143 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 434*250*238 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 8. جعبه ابزار 21 اینچ قفل پلاستیکی کد CS21 مانو
  ‎۵۷٬۰۰۰ تومان
  • در مسطح 
  • دارای سینی جداکننده 
  • سایز : 21 اینچ
  • حجم: 0.252 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 535*291*280 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 9. جعبه ابزار 16اینچ قفل فلزی به همراه ارگانایزر کد MG16 مانو
  ‎۴۳٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه 
  • قفل فلزی 
  • سایز : 16 اینچ
  • حجم: 0.110 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 434*239*194 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 10. جعبه ابزار 21 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزرRO21
  ‎۷۰٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • به همراه اورگانایزر و کشو
  • سایز : 17 اینچ
  • حجم: 0.144 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 432*250*238 میلیمتردارای سینی جداکننده داخل جعبه
  بیشتر بدانید
 11. جعبه ابزار C.S-18 مانو1
  ‎۳۷٬۹۰۰ تومان
  • حجم: 0.144 مترمکعب
  • ابعاد دستگاه: 432*250*238 میلیمتر
  • در مسطح
  • سایز: 18اینچ
  بیشتر بدانید
 12. جعبه ابزار 19 اینچی مانو با قفل فلزی به همراه اورگانایزر کد MT194
  ‎۵۷٬۰۰۰ تومان
  • دارای قفل فلزی
  • دارای سه محفظه ارگانایزر بر روی درب
  • دارای یک عدد سینی جدا کننده در داخل جعبه
  بیشتر بدانید
 13. جعبه ابزار 13 اینچ قفل پلاستیکی کد ORG13 مانو
  ‎۲۴٬۰۰۰ تومان
  • سایز : 13 اینچ
  • حجم: 0.051 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 326*257*48 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 14. جعبه مرتب ساز پیچ و مهره 9 اینچ کد SORG9 مانو (جعبه ابزار)
  ‎۱۰٬۰۰۰ تومان
  • سایز : 9 اینچ
  • حجم: 0.031 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 230*150*33 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 15. جعبه ابزار16 اینچ قفل پلاستیکی کد CS16 مانو
  ‎۲۸٬۰۰۰ تومان
  • در مسطح
  • دارای سینی جدا کننده
  • سایز : 16 اینچ
  • حجم: 0.095 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 410*209*195 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 16. جعبه ابزار 22 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزر کد PT22
  ‎۷۴٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه 
  • سایز : 22اینچ
  • حجم: 0.180 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 486*267*242 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 17. جعبه ابزار BL.O-17 مانو1
  ‎۵۳٬۹۰۰ تومان
  • حجم: 0.143 مترمکعب
  • ابعاد دستگاه: 434*250*238 میلیمتر
  • طبقات پلکانی
  • سایز: 17 اینچ
  بیشتر بدانید
 18. جعبه ابزار 16اینچ قفل فلزی به همراه اورگانایزر کد JMT16 مانو1
  ‎۴۴٬۹۰۰ تومان
  • قفل فلزی
  • به همراه اورگانایزر
  • دارای سینی جدا کننده
  • سایز : 16 اینچ
  • حجم: 0.121 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 413*212*244 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 19. جعبه ابزار 22اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد MGP22
  ‎۷۳٬۹۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه 
  • سایز : 22 اینچ
  • حجم: 0.207 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 582*310*293 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 20. جعبه مرتب ساز پیچ و مهره 11 اینچ کد SORG11 مانو
  ‎۱۳٬۰۰۰ تومان
  • سایز : 11 اینچ
  • حجم: 0.061 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 276*203*42 میلیمتر
  • ابزارمانو
  بیشتر بدانید
 21. جعبه ابزار 21 اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد CO21 مانو
  ‎۶۶٬۰۰۰ تومان
  • به همراه اورگانایزر
  • به همراه سینی جدا کننده 
  • سایز : 21 اینچ
  • حجم: 0.252 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 535*291*280 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 22. جعبه ابزار 16 اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر PT16 مانو
  ‎۲۹٬۹۰۰ تومان
  • به همراه ارگانایزر 
  • دارای سینی جداکننده 
  • سایز : 16 اینچ
  • حجم: 0.098 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 413*212*186 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 23. جعبه ابزار 18 اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر YN18 مانو5
  ‎۶۵٬۰۰۰ تومان
  • به همراه در قابل حمل
  • سایز : 18 اینچ
  • دارای اورگانایزر
  • حجم: 0.169 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 460*246*246 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 24. جعبه ابزار 14 اینچ قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزر کد H14 مانو
  ‎۱۳۵٬۰۰۰ تومان
  • سایز : 14 اینچ
  • حجم: 0.065 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 340*272*341 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 25. جعبه ابزار 16 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد MGP161
  ‎۳۱٬۹۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه
  • سایز : 16 اینچ
  • حجم: 0.122 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 434*239*194 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 26. جعبه ابزار 21 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزرRLO21 1
  ‎۷۴٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • به همراه اورگانایزر و کشو
  • سایز : 21 اینچ
  • حجم: 0.144 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 432*250*238 میلیمتردارای سینی جداکننده داخل جعبه
  بیشتر بدانید
 27. جعبه ابزار 16 اینچ قفل پلاستیکی مانو به همراه اورگانایزر کد CO16 مانو
  ‎۳۶٬۰۰۰ تومان
  • به همراه اورگانایزر
  • به همراه سینی جدا کننده
  • سایز : 16 اینچ
  • حجم: 0.095 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 410*209*195 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 28. جعبه ابزار 22 اینچ قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزر کد JPT22 مانو
  ‎۹۳٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه
  • حجم: 0.340 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 564*310*388 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 29. جعبه مرتب ساز پیچ و مهره 7 اینچ قفل پلاستیکی کد ORG7 مانو1
  ‎۹٬۰۰۰ تومان
  • سایز : 7 اینچ
  • حجم: 0.036 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 194*140*33 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 30. جعبه ابزار 28 اینچ قفل فلزی چرخ دار با دسته متحرک کد TK28 مانو2
  ‎۲۲۹٬۰۰۰ تومان
  • چرخدار
  • سایز : 28 اینچ
  • دارای سینی جداکننده ابزار
  • حجم: 0.212 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 595*380*420 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 31. جعبه ابزار 18اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد CLO18 مانو2
  ‎۵۰٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه 
  • سایز : 18 اینچ
  • حجم: 0.144 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 432*250*238 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 32. جعبه ابزار 22 اینچ مانو با قفل فلزی به همراه اورگانایزر کد MG22
  ‎۸۹٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • دارای سینی جداکننده داخل جعبه 
  • قفل فلزی 
  • سایز : 22 اینچ
  • حجم: 0.202 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 582*310*293 میلیمتر
  بیشتر بدانید
 33. جعبه ابزار 17 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزرRS17 1
  ‎۴۹٬۰۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر بر روی درب جعبه
  • به همراه اورگانایزر و کشو
  • سایز : 17 اینچ
  • حجم: 0.144 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 432*250*238 میلیمتردارای سینی جداکننده داخل جعبه
  بیشتر بدانید
 34. جعبه ابزار 19 اینچی مانو با قفل فلزی به همراه اورگانایزر کد MG192
  ‎۵۷٬۰۰۰ تومان
  • دارای قفل فلزی
  • دارای دو محفظه ارگانایزر بر روی درب
  • دارای یک عدد سینی جدا کننده در داخل جعبه
  بیشتر بدانید
 35. جعبه ابزار 16 اینچ قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزر کد JPT16 مانو
  ‎۳۸٬۹۰۰ تومان
  • دارای اورگانایزر
  • دارای سینی جدا کننده
  • سایز : 16 اینچ
  • حجم: 0.121 متر مکعب
  • ابعاد دستگاه: 413*212*244 میلیمتر
  بیشتر بدانید

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-35 از 58

صفحه:
 1. 1
 2. 2